STOWARZYSZENIE

Mała pomoc jest więcej warta niż Duża Krytyka.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home << Historia STOPPA
Home << Historia STOPPA

Historia

Email Drukuj PDF

W tym miejscu publikujemy własną historię tworzenia Stowarzyszenia.

Ciekawostką będzie to, iż niektórzy współpracujący "radcowie prawa" narobili Stowarzyszeniu więcej szkody niż pożytku.

 

Historia Rejestracji Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Obrony Prawnej, Podatkowej i Administracyjnej ” STOPPA ” .

zostało powołane przez grupę osób z terenu Polski – które wielokrotnie spotykały się z problemami naruszeń prawa dokonywanych na osobach fizycznych lub prywatnych na styku urząd – obywatel, pomiędzy osobami fizycznymi, etc.

Założycielami są osoby prywatne i osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa Dolnośląskiego (9 osób ), Opolskiego (4 osoby), Małopolskiego ( 2 osoby), Śląskiego (1 osoba). Razem Stowarzyszenie powołało do życia 16 osób.

Należy podkreślić, iż w międzyczasie znalazła się również duża liczba osób pomagających i wspierających nasze działania, co w znacznej mierze podnosiło powagę i powodowało, że warto było zabiegać o powołanie takiego właśnie Stowarzyszenia.

Wśród członków organizatorów przygotowujących Stowarzyszenie do rejestracji znalazły się w większości osoby skromne, uczciwe mające wyższe wykształcenie, co oznacza pełną wiarygodność oraz podstawy rzetelnego działania w przyszłości.

Osoby te reprezentują następujące zawody lub kierunki wyuczone takie jak;

adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, ekonomista, elektronik, informatyk, pedagog,

urzędnik, bankowiec, businessman, mgr prawa, etc.

W większości ponad połowa wszystkich osób posiada wyuczone dwa lub nawet trzy fakultety co uwiarygodnia nas w całości.

Datą pierwszej rejestracji jest dzień złożenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu - ”Wniosku o rejestrację Stowarzyszenia” - który po przygotowaniu złożony został dnia

31 sierpnia 1999 roku.

Jest to oficjalny u nas dzień rozpoczęcia pracy w procedurze rejestracyjnej.

W międzyczasie Sąd Okręgowy rozpoczął procedurę rejestracyjną naszego Stowarzyszenia, dzięki której odbywały się spotkania legislacyjne w miesiącu grudniu 1999 roku, lutym 2000 roku oraz sierpniu 2000 roku.

Za wkład oraz bezpośrednie zaangażowanie w merytoryczne rozwiązania w Statucie naszego Stowarzyszenia należą się słowa podziękowania osobie bardzo życzliwej, kompetentnej, wyrozumiałej i szlachetnej – jaką niewątpliwie był w procesie Naszej rejestracji Pan Przewodniczący - Sędzia SSO – W. Dziuba.

Dzięki za wszystkie prawdziwe uwagi, ostre komentarze, podpowiedzi, sugestie i poprawki.

Tym sposobem Stowarzyszenia zostało zarejestrowane wydanym POSTANOWIENIEM z dnia 31 marca 2000 roku.

Stowarzyszenie wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń o nazwie:

Stowarzyszenie Obrony Prawnej, Podatkowej i Administracyjnej ” STOPPA ” we Wrocławiu w dniu 21 sierpnia 2000 roku i w ten sposób uzyskało osobowość prawną.

W dalszej części poczyniliśmy starania o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), Regon.

 

Szukaj Wyrazu

Aktualnie OnLine

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Login

Mała Pomoc jest lepsza niż DUŻA Krytyka

Każdy Człowiek ma INNE podejście do Sprawy. Czy Rację ma większość?

STATYSTYKA

Odsłon : 621600