STOWARZYSZENIE

Mała pomoc jest więcej warta niż Duża Krytyka.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home << Perspektywy
Home << Perspektywy

Cel Pracy Stowarzyszenia

Email Drukuj PDF

Celem naszej działalności jest między innymi utworzenie:

Funduszu na rzecz Sprawiedliwości i Edukacji

Fundusz działać będzie również w celu powołania:

1./   I N S T Y T U T U  P R A W A  i  D O B R Y C H   O B Y C Z A J Ó W

2./   B a n k u   O c h r o n y   W i z e r u n k u

3./   P i e r w s z e g o   S p o ł e c z n e go   K A R C E R A

4./   K a n c e l a r i i   oraz  B i u r   S t o w a r z y s z e n i a

5./    European Reliable Company "EuReCo"

6./    European Registry of Debt "EuRoDe"

Fundusze stanowić będą darowizny, dotacje od firm, banków, fundatorów, agencji rządowych oraz tzw. nawiązki i odliczenia od podatku, a także składki prawników i firm prawniczych.

Fundusz stanowić będzie wsparcie usług pro bono i projektów edukacyjnych.

Pieniądze pozyskane na Fundusz poprzez Instytut i Stowarzyszenie będą miały wpływ na poszczególnych członków społeczeństwa, jak również w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli.

Fundusz wspierał będzie edukację związaną z prawem oraz projekty publiczne na usługi takie jak:


B a n k    O c h r o n y   W i z e r u n k u

poprzez uruchomienie systemu ubezpieczeń wizerunku osób z dowolnego kręgu zainteresowanych oraz skuteczną obronę przed szkalowaniem, pomawianiem, oczernianiem, poniżaniem i stosowaniem metod nieprzyzwoitych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub innych.

Celem jest również napiętnowanie urzędniczego;

dyletanctwa, bałaganiarstwa, braku kompetencji, przejawów kumoterstwa, arogancji, korupcji poprzez wydawanie interaktywnej e-gazety. opisującej wszelakie formy łamania zasad i prawa. Wykazywać będziemy również niedoskonałości ustalonego prawa oraz złe jego stosowanie i skutki.


Poczynimy próby do utworzenia

P i e r w s z e g o   S p o ł e c z n e go   K A R C E R A

spełniającego nowoczesne przesłanki resocjalizacji i realizacji celu społecznego, a w tym:

 1. Izolacja osób skazanych w procesach cywilnych.
 2. Izolacja osób znęcających się nad rodziną i osób z dewiacjami społecznymi.
 3. Przyjęcie metod wychowawczych poprzez samokontrolę skazanych
 4. Odpłatności za pobyt skazanych lub odpracowanie.(prace społeczne, wolontariat itp.)
 5. Kontrola i pomoc skazanym po opuszczeniu obiektu w czasie do 6 m-cy.
 6. Kontrola i pomoc pokrzywdzonym w zakresie "nie zbliżania się do ofiar".
 7. Inne czynności organizacyjne i prawne zlecone przez stosowne instytucje.

Oczekujemy zatem od Wszystkich zainteresowanych wsparcia poprzez pisanie do nas w artykułach własnych - ostrych polemik,
udokumentowanych naruszeń wszelkiego rodzaju oraz innych denerwujących ( ale prawdziwych ) wydarzeń .

W celu realizacji i dokumentowania spostrzeżeń wzmocnieniem będzie używanie aparatu fotograficznego oraz cyfrowych urządzeń nagrywających. Późniejsze plany polegają na wzmocnieniu się kamerami oraz utworzeniu zespołu realizującego reportaże z dziedziny nas interesującej.

Jeżeli jesteś młodym przyszłym prawnikiem, dziennikarzem, psychologiem itp. i nie masz pracy lub wykonujesz inną

przyjmiemy Ciebie do prowadzenia wg naszego Statutu i Regulaminu w Twoim rejonie zamieszkania  K a n c e l a r i i   S t o w a r z y s z e n i a.

 

Dołącz do Programu.

Nasz Ocean Flagowy

 

Szukaj Wyrazu

Aktualnie OnLine

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Login

Mała Pomoc jest lepsza niż DUŻA Krytyka

Każdy Człowiek ma INNE podejście do Sprawy. Czy Rację ma większość?

STATYSTYKA

Odsłon : 618600